Loading...
خانه

گروه‌های پژوهشی

مرکز تحقیقاتی برتر جمهوری اسلامی ایران

این پژوهشکده یک مرکز پژوهشی دانشگاهی می‌باشد که به ‌صورت یک کانون تفکر در جامعه مدنی و برای داشتن سهمی مهم در توسعه پایدار بخش انرژی فعالیت می‌کند

نقش ما در جامعه

  • داشتن سهم مهمی در فعالیت های نوآورانه فرا رشته ای مرتبط با انرژی، توسعه اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و پایداری محیط زیست متناسب با اقتضائات و نیازهای کشور و جهان که شامل بهبود فناوریها، ساختارها و سیاست هایی است که محصولات و فرآیندهای اثربخش تر، کاراتر، سالم تر و عادلانه تر را دربردارد.
  • ایجاد مرکز تحقیق برتر و منبع اطلاعات معتبر در سطح ملی و بین المللی، مرجع علمی برای دولت، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، صنایع و جامعه مدنی در زمینه تحقیقات و فناوری های نوین سیستم انرژی و همکاری موثر با نهادهای علمی، تصمیم ساز و تصمیم گیرنده
  • توسعه و بکارگیری دانش مهندسی سیستم های انرژی در ارتقای کارایی بخش انرژی و محیط زیست کشور، گسترش کاربرد منطقی و استفاده بهینه از منابع انرژی در جهت توسعه پایدار کشور و منطقه و جهان
  • مشارکت موثر در تلاش ملی، منطقه ای و بین المللی برای توسعه فناوریهای پاک در تولید، تبدیل، انتقال و مصرف حامل های انرژی، در جهت حفاظت از زیست بوم کشور، منطقه و جهان

آخرین اخبار

2110, 1398

بازدید از مرکز پژوهشی سیستم‌های پایدار هوشمند

به مناسبت هفته پژوهش ریاست پژوهشکده به همراه معاون محترم پژوهشی، مدیر پژوهشی، و مدیر روابط امور بین الملل دانشگاه شریف از مرکز پژوهشی سیستم‌های پایدار هوشمند بازدید و در جریان ‌پروژه‌ها [...]

2909, 1398

حضور گروه EvTech در نمایشگاه بین المللی فناوری های نوین شهری، اصفهان

در جریان برگزاری نمایشگاه، معاونت محترم وزیر ارتباطات و مدیر عامل شرکت پست٬ مدیرکل روابط عمومی شرکت پست، مدیر کل پست استان اصفهان، استاندار و شهردار اصفهان و مسئول امور بین الملل [...]