به گزارش روابط عمومی، در این مراسم که روز چهارشنبه 12 شهریورماه سال جاری با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، مدیر امور پژوهشی دانشگاه، روسای دانشکده‌های مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی و نفت و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه شریف برگزار شد دکتر موحدی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از زحمات دو سال گذشته دکتر محمدحسن سعیدی در جهت پویایی پژوهشکده و تاسیس و استقرار آزمایشگاه‌های جدید و نیز ارتقا سطح فعالیت‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت پژوهشکده تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه ایشان ضمن تشکر از دکتر افشین جهت پذیرش این مسئولیت مهم، تاکید کرد که دکتر افشین در مسئولیت‌های پیشین خود نشان دادند که مدیری با درایت، با برنامه و با انگیزه هستند و مطمئن هستیم ضمن تلاش برای تجمیع تمامی توانمندی‌های دانشگاه در حوزه انرژی در پژوهشکده، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دانشگاه که تاسیس و تشکیل پژوهشکده جامع انرژی، آب و محیط زیست است را به سرانجام برسانند.
سپس دکتر سعیدی به ارایه گزارش عملکرد دوساله پژوهشکده در زمان مدیریت خود پرداخت که می‌توان به مهم‌ترین آنها از جمله: جذب یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان اعتبار جهت تاسیس مرکز نوآوری انرژی، محیط زیست و آب مستقر در پژوهشکده، احداث نیروگاه(پارکینگ) برق خورشیدی با ظرفیت 20 کیلو وات متصل به شبکه با جذب گرانت از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، جذب اعتبار تجهیزاتی یک میلیارد تومان برای احداث آزمایشگاه HVAC Simulation Labتوسط شرکت تهویه، امضای چندین قرارداد ارتباط با صنعت به ارزش 4 میلیارد تومان، جذب دو عضو هیات علمی و یازده محقق پسادکتری و احیای شورای علمی پژوهشکده اشاره کرد.
در ادامه دکتر افشین رییس جدید پژوهشکده‌ی علوم و فناوری‌های انرژی ضمن قدردانی از اعتماد مدیریت دانشگاه برای سپردن این مسئولیت به ایشان، از زحمات دکتر سعیدی قدردانی کرد و از ارایه نقشه راه پژوهشکده و نهایی‌سازی اساسنامه به پژوهشکده جامع انرژی، آب و محیط زیست مدیریت دانشگاه در آینده نزدیک خبر داد.
پس از آن روسای دانشکده‌های مهندسی انرژی، مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی و نفت از تلاش‌های دکتر سعیدی تشکر نموده و برای دکتر افشین آرزوی موفقیت کردند.
گفتنی است در حکم ریاست دانشگاه به رییس جدید پژوهشکده‌ی علوم و فناوری‌های انرژی، از مهم‌ترین اقداماتی که در ارتباط با تعالی این پژوهشکده باید مد نظر قرار گیرد می‌توان به شرح ذیل اشاره کرد:
– نهایی سازی طرح تشکیل پژوهشکده جامع انرژی، آب و محیط زیست و تدوین اساسنامه پیشنهادی بر اساس مصوبه کمیته تطبیق پژوهشکده‌ها، نهایی‌سازی طرح تشکیل پژوهشکده جامع انرژی، آب و محیط زیست و تدوین اساسنامه پیشنهادی بر اساس مصوبه کمیته تطبیق پژوهشکده ها
– تلاش برای ایجاد مشارکت و هم‌ افزایی مستمر با دانشکده های مرتبط
– تعامل با وزارت نفت به عنوان شریک راهبردی دانشگاه در پژوهشکده به منظور گسترش همکاری‌های پژوهشکده با صنایع مرتبط نفت- تلاش برای گسترش فعالیت‌های توسعه فناوری و کارآفرینی در حوزه ماموریت به ویژه از طریق تعامل با پارک علم و فناوری دانشگاه و نیز تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری